(+31)641518946 info@commitments.nl
Selecteer een pagina

Thema Dag Systemisch werk

Opstellingen themadag: WERK 

Tijdens deze workshop gaan Ted Evers en Agnes Groentjes dieper in op de werkrelatie.

Er zijn vele manieren om naar werk te kijken, net zoveel als er wereldmodellen zijn. Systemisch gezien kiezen we het perspectief van de vier wetmatigheden: liefde, binding, ordening en geven en nemen en hoe we die in zetten om meer harmonie te creëren.

Vragen waar we mee aan de slag gaan, zijn:

 • Welke relatie heb jij met je werk en hoe beinvloedt dit jouw persoonlijke ontwikkeling?
 • Met welke thema’s wordt jij op je werk geconfronteerd en hoe verhoudt jij je tot die thema’s? Hierbij kun je denken aan:
  • Erkenning en uitsluiting
  • Macht en onmacht
  • Verantwoordelijkheid nemen en/of (weg) geven
  • Werkdruk versus werklast
 • Welke persoonlijke thema’s breng jij in en hoe versterken of belemmeren die jou in de uitvoering van je functie?

Wanneer jijzelf een andere vraag hebt, waar je mee aan de slag zou willen, is dat ook mogelijk.

Met opstellingen kun je inzicht krijgen in bovenstaande vragen. Opstellingen geven op een vriendelijke manier inzicht in onbewuste gedragingen en helpen met het veranderen hiervan in een model wat beter past. Na een opstelling ervaren de deelnemers vaak meer lucht, rust, ruimte, meer overzicht.

Tijdens deze dag wordt er kort aandacht besteed aan de wetmatigheden die volgens de systemische theorie van invloed zijn op relaties.

Er worden een aantal oefeningen aangereikt worden, die je meer inzicht geven in jouw eigen relatiepatronen en er vinden een aantal opstellingen plaats.

Je kunt zelf een opstelling laten doen en ervaring opdoen als representant in de opstelling van een ander.

Voor sommige mensen is dit nog een stap te ver. Het bijwonen van een opstelling als toeschouwer wordt echter,door de meeste mensen, ook als heel waardevol ervaren.

 

 

Praktische Informatie

 

 • De Thema Dag duurt van 10.00 tot 17.00 uur
 • De Thema Dag  kost €95,-  Btw-vrij
 • Trainer: Agnes Groentjes en Ted Evers
 • Voor verdere vragen neem je contact op via telefoon 06 41 51 89 46 of e-mail
 • Voor het annuleren van de inschrijving: lees onze algemene voorwaarden.

Interesse in deze dag?