(+31)641518946 info@commitments.nl
Selecteer een pagina

Tegemoetkoming studiekosten

 

site-login-logo

Blijf op
de hoogte!

Schrijf je in
op onze nieuwsbrief!

 

aanmelding_knop_nb

Tegemoetkoming in de studiekosten:

In bepaalde gevallen is het mogelijk om een deel van je studiekosten aftrekken voor de belasting. Dit geldt als je de studie volgt in het kader van een (toekomstig) beroep.

 

Uw studiekosten of andere scholingsuitgaven mag u onder de volgende voorwaarden meetellen:

 • U of uw fiscale partner deed de uitgaven voor uw studie.
 • De opleiding of studie was gericht op uw beroep of toekomstig beroep.
 • Er is sprake van een leertraject. Dat is het geval als het verwerven van kennis onder begeleiding of toezicht plaatsvindt.
 • De uitgaven (min eventuele vergoedingen) waren hoger dan de drempel van € 250. De uitgaven boven de drempel mag u aftrekken. Meestal geldt een maximaal aftrekbedrag van € 15.000.

Als u voor uw studiekosten of andere scholingsuitgaven een vergoeding ontving, bijvoorbeeld een vergoeding van uw werkgever, moet u deze vergoeding eerst van uw uitgaven aftrekken voordat u het aftrekbedrag berekent.

De volgende kosten mag u meetellen:

 • lesgeld
 • kosten voor studieboeken of vakliteratuur
 • afschrijving duurzame zaken. De afschrijving van een duurzame zaak behoort uitsluitend tot de studiekosten voor zover u die zaak gebruikt voor de opleiding of studie. Hierbij moet u rekening houden met de restwaarde en de levensduur. Voor computers en randapparatuur geldt een levensduur van 3 jaar en een restwaarde van 10%.
 • uitgaven voor zogenoemde EVC-procedures (Erkenning Verworven Competenties). U kunt uw competenties laten vastleggen in een verklaring (de EVC-verklaring). Deze verklaring moet afgegeven zijn door een daartoe erkend instituut. Met deze verklaring kunt u vrijstelling krijgen voor een bepaald onderdeel van uw studie.

De volgende kosten mag u niet meetellen:

 • rente voor studieschulden
 • uitgaven voor levensonderhoud, bijvoorbeeld huisvesting, voeding en kleding
 • reis- en verblijfkosten
 • uitgaven voor studiereizen of excursies
 • uitgaven voor een werk- of studeerruimte (ook niet de inrichting daarvan)

Voor meer informatie zie de site van de belastingdienst