(+31)641518946 info@commitments.nl
Selecteer een pagina

Opstellingen

Wat is Systemisch Werk?

We zijn als mens altijd een onderdeel van een groter systeem; om te beginnen van het systeem van onze familie van herkomst. We maken deel uit van een streek, een land, een cultuur, een geschiedenis, van ons werk, onze vrienden, onze kennissen en verenigingen. Telkens wanneer er een groep mensen bijeen zijn met een gemeenschappelijk doel, ontstaat er een systeem. Systemisch werk gaat over het herstellen van de balans binnen een systeem. Systemisch werk vindt plaats door middel van opstellingen. Familie opstellingen is daarvan de bekendste vorm.

 

Wat zijn opstellingen?

Het fenomeen opstelling is ontwikkeld door de Duitse psychotherapeut Bert Hellinger, die er ook de nodige bekendheid aan gaf. Het is een methode om verstoorde verhoudingen binnen familie- en andere systemen zichtbaar te maken. Zo kan een kind -meestal onbewust- verantwoordelijkheden of het lot van een van de ouders of een ander familielid en daarmee ook die emoties overnemen. Dit gebeurt vanuit de liefde en/of loyaliteit, waarvoor iemand zich als het ware “opoffert” of wegcijfert. Hij/Zij “draagt” dan een deel van het verdriet of zorg van de ander en probeert dit te compenseren ten koste van zichzelf en daarmee ook ten koste van de balans van het systeem. Dit gaat vaak van de ene generatie over op de volgende, waardoor een Familiedrama geboren is. Wanneer we buiten de familie (ver)bindingen aangaan met anderen, dan nemen we deze neigingen met ons mee. Systemisch Werk gaat uit vier wetmatigheden:

  • Alle (ver)bindingen worden aangegaan vanuit liefde en/of loyaliteit.
  • Iedereen en alles heeft evenveel recht op een plek (Wet van Binding)
  • Er is voor iedereen maar één juiste plek ( Wet van Ordening)
  • Er dient een balans te zijn tussen geven en nemen (Balans tussen Geven en Nemen)

Wanneer één of meer van de wetmatigheden overtreden wordt, raakt het systeem uit balans. Een opstelling brengt deze, meestal onbewuste, (ver)bindingen in beeld. Door zoveel mogelijk de balans te herstellen in een opstelling krijgen we een oplossingsrichting aangereikt. Het meest opmerkelijk is dat de veranderingen aangebracht in het systeem zich vanzelf in de werkelijkheid voorzetten. Bij een systeemopstelling wordt gebruik gemaakt van mensen en/of voorwerpen.

 

Herken je dit?

Hoewel er (nog) geen wetenschappelijke verklaring voor gevonden is, heeft een opstelling verbazingwekkende resultaten en geeft het inzicht in het hoe en waarom van ons gedrag, vooral over onze beperkende gedragingen en overtuigingen. Het is een fantastisch middel om antwoord te krijgen op zaken als:

  • Moeizaam verlopende relaties, zowel met partner, familieleden, op het werk.
  • Beperkende patronen en/of overtuigingen.
  • Moeilijk keuzes kunnen maken.
  • Weerkerende ziektes/chronische ziektes

 

Open Info Avond

Welke mogelijkheid past bij jou?
Neem een kijkje in de agenda voor de volgende info avond. Deze avonden duren van 19.30 tot 22.00 uur en zijn gratis. Iedereen is hier van harte welkom. 

 

In samenwerking met Ynnergetics:

Agnes Groentjes 

agnes_groentjesImprove the fruit by transforming the roots” is kenmerkend voor Agnes. Met een passie om kennis te delen helpt ze om onbewuste processen zichtbaar te maken.
Agnes heeft als levensdoel anderen op zodanige wijze toe te rusten dat zij structureel, vanuit een krachtige positieve grondhouding, effectiever gaan functioneren. En ze doet dat vanuit haar passie om kennis en vaardigheden te delen. Kernwoorden voor haar zijn: praktisch en toepasbaar. ……………………………………………………………………………………………………………
Haar waarden: authenticiteit, betrokkenheid, zorgvuldigheid, integriteit.

Interesse in deze opleiding?