(+31)641518946 info@commitments.nl
Selecteer een pagina

Missie is nog altijd een lastig te omschrijven begrip in NLP

Vooral omdat Missie groter is dan Identiteit. Missie is op zielsniveau en Identiteit op ego niveau. Beide niveaus echter liggen in het gebied van ZIJN en zijn daarmee onmogelijk precies onder woorden te brengen. Toch kunnen we ze wel ervaren.

De begrafenis van Jef, 27 jaar, net afgestudeerd en per 1 oktober startend met de baan die ging leiden tot wat hij wilde zijn: Kapitein. Op zo’n moment wordt duidelijk wat Missie inhoudt. De aula was te klein om alle familieleden, vrienden en kennissen een plaats te bieden. Buiten stond een groot video scherm waarop de ceremonie toch kon worden gevolgd.
Het verdriet was tastbaar, hoe unfair dat zo’n jong leven wordt afgekapt. In de kist het stoffelijk overschot van Jef. De bezieling van Jef is weg en dan blijft er op het eerste zicht maar heel weinig over. En tegelijkertijd besef je dat nu de essentie van Jef, zijn Missie, in zijn geheel voor de achterblijvers zichtbaar wordt. Nu ervaren we pas werkelijk wie Jef wezenlijk was.

In de verhalen van zijn familie en vrienden was heel mooi te zien wat het laatste half jaar, vanaf het moment van zijn diagnose van kanker, teweeg had gebracht in zijn omgeving. Heel mooi werd geschetst hoe ondanks het besef dat zijn leven binnenkort zou eindigen er ook ruimte was voor zoveel schoonheid. Lachend, huilend, vechtend, biddend werden de familie en zijn vrienden dichter bij elkaar gebracht. Steun gevend en steun ontvangend en met Jef als leidend middelpunt.

Jef was degene die tot op de voorlaatste dag optimistisch bleef, vaak degene was die de anderen weer moed insprak en zo de anderen inspireerde. De laatste dag nam hij van iedereen afscheid en daarna vertrok hij voorgoed. De afscheidsdienst stond in het teken van het varen. Varen stond voor Jef voor “vrijheid” en voor het toch nodig hebben om af en toe aan te meren:

Zo vaak vertrokken
Zo vaak thuisgekomen
Nu voor altijd
Alleen de meerpaal nog
Met trossen van herinnering

En toen kwam ineens het besef, het besef dat hij in het laatste half jaar van zijn leven zijn grote droom al verwezenlijkt had: hij was de kapitein geweest tijdens de storm in zijn leven, hij had ‘de bemanning’ moed ingesproken, hen vertrouwen gegeven, hij had de bemanning persoonlijk toestemming gegeven van ‘boord’ te gaan en hij was als enige op ‘het schip’ achtergebleven. Geen enkele kapitein had meer kunnen doen dan Jef gedaan had. Hij was allang KAPITEIN.

En dat is wat de Missie doet, op het moment dat we er naar durven te leven.

 

Dood, Identiteit, Inspiratie, Kapitein van je leven, Missie, Optimisme, Schoonheid, Zijn