(+31)641518946 info@commitments.nl
Selecteer een pagina

Als twee vechthanen staan ze tegenover elkaar: de voorstander en de tegenstander van de opvang van asielzoekers, allebei heilig overtuigd van hun gelijk.

Die ‘heilige overtuiging’ is de reden van oorlog en geweld in onze wereld. Mensen denken vaak in termen van ‘goed’ en ‘fout.’
Dat is slechts één paradigma van waaruit we kunnen denken. En vaak is het een weinig behulpzame.


Modellen van de Werkelijkheid

Goed’ of ‘fout’ heeft alleen maar te maken met standpunten. Binnen NLP noemen we dat het Model van de Werkelijkheid, of Models of the World, en het staat voor de manier waarop iemand de werkelijkheid ervaart. De meesten van ons verwarren dit met DE werkelijkheid en zo ontstaan er tegengestelde Modellen van de Werkelijkheid. In het geval van asielzoekers ervaart de ene het als een bedreiging en de andere als een noodzaak tot helpen.

Beiden hebben gelijk en dus geen ongelijk. Er is geen absolute werkelijkheid, alleen die van de een en die van de ander. Het ligt eraan vanuit wiens perspectief je kijkt en de kunst is om je buiten deze beide perspectieven te plaatsen. Want wat zie je op het moment dat je afstand neemt van deze twee mensen, die elk een andere mening hebben?

Kijk er eens naar, zonder te oordelen. Je ziet waarschijnlijk twee mensen tegenover elkaar staan, die naar elkaar gebaren en tegen elkaar praten.

De kunst bij conflicten is om wereldmodellen zodanig te scheiden, dat je vanuit het contact met je eigen Model van de Werkelijkheid toch kunt luisteren naar het wereldmodel van de ander, zodanig dat je kan horen wat de ander te zeggen heeft.

Dit betekent niet, dat je het met de ander eens moet zijn. Het mooiste is als je tot een open gesprek komt.

 

‘Ik heb gelijk!’

Wat vaak gebeurt, is dat je de ander wilt overtuigen. Op het moment dat je dat doet, plaats je jezelf eigenlijk boven die ander. Dit lokt een tegenreactie uit bij de ander, omdat de meeste mensen mee zullen gaan in de strijd ‘om het gelijk.’

Hoe scheid je de Modellen van de Wereld? Hoe blijf je uit een welles-nietesstrijd? 

Van belang is dat je je er van bewust bent, dat het aangaan van een strijd met de ander uitgelokt wordt door je eigen systeem aan criteria en overtuigingen. En op het moment dat er een hoog of belangrijk criterium geraakt wordt ga je in de aanval, omdat dat voelt als een strijd ‘op leven en dood,’ waardoor je bereid bent heel ver te gaan in een conflict.

 

‘Hoe doorbreek ik dat?’

Leer jezelf kennen! Leer de signalen van je systeem kennen voor het moment dat je je klaarmaakt voor een gevecht. Voel je dat je in overdrive gaat, ga dan eens na wat je eigenlijk wilt: gelijk krijgen of contact maken met de ander? Kies je voor ‘gelijk krijgen,’ dan verlies je het contact, omdat je alleen nog maar bezig bent met jouw Model van de Werkelijkheid, jouw wereld. 

De ander zie je op dat moment niet meer staan!

Onder het mechanisme van ‘gelijk willen krijgen’ zit vaak angst. Bij de kwestie over de asielzoekers zijn we bij voorbeeld bang dat door hun komst dingen veranderen zonder dat we er iets aan doen kunnen, omdat ze hoe dan ook komen. Bang dat we niet meer kunnen wat we willen. Maar daarmee plaatsen we de angst weer buiten onszelf.

 Het enige dat je echt kunt doen bij angst in een conflict, is onderzoeken wat er in jezelf geraakt wordt. En als je dat lukt, dan ben je een heel eind in het scheiden van de Modellen van de Wereld.

Uiteindelijk gaat het er alleen om HOE je op die situatie wilt reageren en je bereid bent daarvan de consequentie te accepteren.


De waarheid is veel te groot om in woorden gevangen te kunnen worden
.